Hääkukkapaketit

Paketti 1:

Kuk­ka­tuot­teet:

- Mor­sius­kimp­pu tai ko­ris­te
— sul­ha­sen vie­he
— buf­fet­pöy­dän ase­tel­ma
— 6 pöy­tä­ase­tel­maa (s- koko)

Kak­si ta­paa­mis­ta (a 1h)

Tar­vit­ta­vien as­tioi­den vuo­kra

Kuk­kien toi­mi­tus max 60 km sä­teel­lä Jy­väs­ky­läs­tä

 

 

Paketti 2:

Kuk­ka­tuot­teet:

- mor­sius­kimp­pu tai ko­ris­te
— Vie­heet 2 kpl ja kaa­son ran­ne­kuk­ka tai vie­he
— buf­fet­pöy­dän ase­tel­ma
— 10 pöy­tä­ase­tel­maa (m-koko)
— heit­to­kimp­pu

Kak­si ta­paa­mis­ta (a1 h)

Tar­vit­ta­vien mal­ja­koi­den ym vuo­kra

Kuk­kien toi­mi­tus, pai­koil­leen lait­to ja vii­meis­te­ly ( max 80 km Jy­väs­ky­läs­tä)

 

Paketti 3:

Kuk­ka­tuot­teet:

- Mor­sius­kimp­pu tai ko­ris­te
— vie­heet 4 kpl ja kaa­so­jen ran­ne­kuk­ka tai vie­heet 2 kpl
— Buf­fet­pöy­dän ase­tel­ma (max)
— 12 pöy­tä­ase­tel­maa (M-koko)
— heit­to­kimp­pu (max 30€)
— 2 mor­sius­ty­tön ko­ris­tet­ta
— 2 ase­tel­maa kirk­koon

3 ta­paa­mis­ta (a 45 min)

Tar­vit­ta­vien mal­ja­koi­den vuo­kra

Kuk­kien toi­mi­tus, mahd. si­don­ta pai­kan pääl­lä, vii­meis­te­ly (maks. 80 km Jy­vä­sy­läs­tä)

 

 

Paketti 4: Fantasia

eli ko­koa oma pa­ket­ti­si ja pyy­dä tar­jous!

Hin­nat sis. alv 24%

 

 

Li­säk­si:

Mah­dol­li­suus li­sä­vie­hei­siin, pöy­tä­ase­tel­miin

au­to­ko­ris­te

kuk­ka­kaa­ren ko­ris­te­luun

kir­kon pen­kin­pää­ty­jen ko­ris­te­lu

kuk­ka­köy­si juh­la­pai­kan ko­ris­te­luun

hius­ku­kat ja kuk­ka­ko­rut kam­pauk­siin